sep

5

september 5 , 2019 |

Stadgar

Stadgar för Bälingesjöns Fiskevårdsområde 2019-09-01   1   Föreningens namn är Bälingesjöns Fiskevårdsområde 2  Föreningen förvaltar fisket i Bälingesjöns fiskevårdsområde

Läs mer