Eventuella motioner inför årsstämman

Hej på Er fiskerättsinnehavare i Bälingesjöns fiskevårdsområde!Inför årsstämman önskar vi få in eventuella motioner om Ni har några sådana, senast den 1 juni till nedanstående mailadress/postadress.Inför eventuella motioner se utdrag ur föreningens stadgar nedan, vad föreningens huvudsakliga syfte är: 2. Föreningenförvaltar fisket i Bälingesjöns fiskevårdsområde i Perstorps kommun, Skåne län. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt …

Eventuella motioner inför årsstämman Läs mer »

Bidrag för reduktionsfiske

Vi har fått 20000 kr i bidrag av Perstorps kommun för reduktionsfiske, Klara Vatten AB.

Stadgar med förslag till ändringar

Stadgar för Bälingesjöns Fiskevårdsområde (samt förslag på stadgeändringar i rött, dessa kommer att tas upp på årsstämman 2018 samt 2019 för att vinna laga kraft) § 1 Föreningens namn är Bälingesjöns Fiskevårdsområde § 2 Föreningen förvaltar fisket i Bälingesjöns fiskevårdsområde i Perstorps kommun, Skåne län. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten: Bälingesjön …

Stadgar med förslag till ändringar Läs mer »

Rulla till toppen