Åtgärdsprogram

SIKTDJUP

Jesper Rengbrandt på Klara Vatten förklarar lite om vad som påverkar siktdjupet i en sjö.

Siktdjupet styrs dels av vattenfärgen (hur ”brunt” vattnet är) vilket kommer från skog och myr/mossemarker. Dels hur grumligt vattnet är (hur mycket växtplankton/alger och sediment det finns i vattnet). 

Nu borde inte grumlighet vara något större problem då det blivit en bättre sammansättning av fisk i sjön. Då styrs siktdjupet i stället i huvudsak av vattenfärgen. I vår hemmasjö, Tjörnarpssjön vilket också är en sjö omgärdad av skog och mossar där vattnet som rinner till har hög vattenfärg har det de sista åren varit sämre siktdjup under vinter/vår på grund av hög tillförsel av brunt vatten och därmed högt vattenstånd. Under sommaren däremot när skogsbäckarna inte tillför så mycket vatten  blir det klarare, vilket dessutom beror på att solljus och bakterier bidrar till att bryta ned humusämnen (det som gör vattnet brunt). Så i Tjörnarpssjön har vi sista åren haft bäst siktdjup i juli – augusti vid lågvatten tillskillnad från tidigare då det var sämst under sommaren på grund av mycket grumligt vatten. Troligen sker samma fenomen i Bälingesjön där det under regniga vintrar blir sämre siktdjup och högt vattenstånd.  

Om det är grundare/lägre vatten kan risk för uppgrumlig av vind öka. Samtidigt så gör lägre vatten att ljus når ned över större områden i en sjö och växtlighet kan etableras över större områden vilket bidrar till klarare vatten genom att hålla ihop sediment, ta upp näring (konkurrera med växtplankton) samt gynnar gädda och abborre. 

Nu har vi mätt hur makrofyterna lever i Bälingesjön.

2019

Mätpunkt 1: Christina Forsells brygga.

Växtlighet slutar 5.8 meter ut. Djup:1.15 m

Mätpunkt 2: Börjes brygga

Växtlighet slutar 6.0 m ut. Djup 1.25 m

Mätpunkt 3: Näckrosparti i sjön vid sidan av Börjes brygga.

Växtlighet slutar 22.30 m ut. Djup 1.85 m

Mätpunkt 4: Badplatsen vid fotbollsplanen.

Växtlighet slutar 21 m ut. Djup 1.38 m

 

Makrofyttest i Bälingesjön tagna den 27 juli 2020 kl 10.00  Vattentemp 21,5 grader

Provtagning 1: (vid Christina Forsells brygga)
Växtlighets slut mätt på 1,2 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,15 m, 5,8 m)

Provtagning 2: (Vid fd Börje Wihlborgs brygga)
Växtlighets slut mätt på 1,27 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,25 m, 6 m)

Provtagning 3: (Näckrosparti tagit mitt i viken vid fotbollsplan)
Växtlighets slut mätt på 1,9 m djup samt 32,4 m ut i sjön (2019 resultat: 1,85, 22,3 m)

Provtagning 4: ( Vid badplatsen vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på 1,43 m djup samt 24 m ut i sjön (2019 resultat: 1,38, 21 m)

Rulla till toppen