Eventuella motioner inför årsstämman

Hej på Er fiskerättsinnehavare i Bälingesjöns fiskevårdsområde!
Inför årsstämman önskar vi få in eventuella motioner om Ni har några sådana, senast den 1 juni till nedanstående mailadress/postadress.
Inför eventuella motioner se utdrag ur föreningens stadgar nedan, vad föreningens huvudsakliga syfte är:

2. Föreningenförvaltar fisket i Bälingesjöns fiskevårdsområde i Perstorps kommun, Skåne län. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten: Bälingesjön och Lille sjö. Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.
3. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavararnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

 Med önskan om en glad och solig påsk!

Rulla till toppen