Protokoll styrelsemöte 20 maj 2018

Protokoll styrelsemöte den 20 maj 2018 kl 16 med Bälingesjöns fiskevårdsområde styrelse,

ledamöter samt suppleanter hemma hos Christina Lundvall.
Närvarande ledamöter:
Mats Persson
Christina Lundvall
Gertrud Pokas

Närvarande suppleanter:
Anders Svensson

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande – Mats samt mötessekreterare Christina
3. Godkännande av dagordning – ja
4. Val av justerare: Gertrud och Anders
5. Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Angående skatteinbetalning på försäljningen av fiskekort. Detta måste vi göra enligt Gertruds
revisor. Frågan är hur detta ska ske i praktiken, likaså hur vinsten ska fördelas eller om denna
kan sättas i en periodiseringsfond. Diskussion fortsätter med revisorn framöver.
Gertrud ringer och gör en anmälan till Söderåsens miljöförbund ang rishögen som fortfarande
ligger kvar trots negativt domslut.
Ang uppmärkningen av båtar, kontroll kommer att ske nu inom det snaraste. Vi kommer att
sätta upp lappar på de båtar som inte är märkta. Detta kommer att ske innan den 10 juni.
Anders, Gertrud och Christer kommer att märka upp båtarna.
Angående vattenprov på sjön, får ligga på is, Magnus dök inte upp idag. Hur ska vi göra? Vi borde
ha ett besked att ge innan årsmötet i sommar (augusti) Mats ringer till Anders Edsfeldt och kollar
upp vem man bäst bör kontakta gällande en vattenanalys. Mats dubbelkollar med Magnus om
han redan anlitat någon. Har han inte gjort något, blir hans uppdrag annullerat.
6. Inkomna skrivelser:
Det har kommit in en ifrån danskarna och detta låter vi bero, då det är upp till dem att lösa
eventuell problematik om den uppkommer.
7. Rapporter:
Det kommer rapporter från I-fiske om sålda fiskekort. Senaste försäljningssiffran from feb- fram
till nu är i runda slängar: 4000:-

8. Övriga frågor:
Hur mycket tillsyn har skett? Vi har inte uppmärksammat något tjuvfiske än så länge i år.
Angående I-skylten. Anledningen att ha sådana skyltar är att informera om sms köp av fiskekort.
Ska vi ha detta eller nöjer vi oss att sälja över nätet.
Mats tar kontakt med I-fiske och beställer 5 st skyltar i nästa vecka. (En på Bälingebadet, en på
fotbollsplanen, en vid sista huset vid Ulvs, vid vägen och en på udden, en vid gamla badet)
Skrivelsen som Christina skickade ut till styrelsen, kan vi väl titta igenom och se om där är något
som vi kan tillföra som fiskeförening för att bevara mångfald och en handlingsplan för grön
infrastruktur vid Sveriges sjöar.
Det finns dåligt med parkeringsplatser runt sjön för de som vill fiska. Vi ber Lisbeth ta kontakten
med kommunen om hon kan trycka på ang. detta. Vill hon inte gör Christina det. Christina tar
kontakten med Lisbeth gällande detta. (Likaså ang årsstämmedatum).
9. Nya mötesdatum:
Extra styrelsemöte innan bokslutet 1. för att få ordning på momsen, 2. ang vattenprov
24 juni kl. 16 Plats: Anders Svensson

Årsstämma den 19 augusti kl 17 på Bälingebadet (Christina tar kontakten med Lisbeth)
Christina skickar ut mail ang motioner som ska vara inkomna senast den 22 juni till de som
lämnat sina mailadresser. Dessa eventuella motioner skickas till Christina samt info om
stadgeändringar.
10. Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för avslutat styrelsemöte
Vid protokollet

Christina Lundvall, sekreterare
Bälinge 20180520

Mats Persson

Ordförande

Gertrud Pokas Anders Svensson
Justerare Justerare

Rulla till toppen