Makrofyttest

Makrofyttest i Bälingesjön tagna den 27 juli kl 10.00  Vattentemp 21,5 grader

Provtagning 1: (vid Christina Forsells brygga) Växtlighets slut mätt på 1,2 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,15 m, 5,8 m)
Provtagning 2: (Vid fd Börje Wihlborgs brygga) Växtlighets slut mätt på 1,27 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,25 m, 6 m)
Provtagning 3: (Näckrosparti tagit mitt i viken vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på1,9 m djup samt 32,4 m ut i sjön (2019 resultat: 1,85, 22,3 m)
Provtagning 4: ( Vid badplatsen vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på 1,43 m djup samt 24 m ut i sjön (2019 resultat: 1,38, 21 m)

Rulla till toppen