INFORMATION GÄLLANDE GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter. Bälingesjöns Fiskevårdsområde behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med föreningens medlemmar. Bälingesjöns Fiskevårdsområde hanterar (lagrar och använder för kommunikation) endast medlemmars personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Bälingesjöns Fiakevårdsområde är -det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal. Bälingesjöns Fiskevårdsområde tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som är nödvändig med föreningens medlemmar. Den information som föreningen behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.  Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Bälingesjöns Fiskevårdsområde vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni har flyttat eller bytt telefonnummer.

Mvh Christina Lundvall

Sekreterare i Bälingesjöns Fiskevårdsområde (Vid ev frågor svara på detta mail eller kan Ni nå mig på tel: 0731578314

Rulla till toppen