aug

25

augusti 25 , 2022 |

Ny styrelse

En ny styrelse konstituerades vid styrelsemötet 2022-08-21 Ordförande: Anders Svensson Kassör: Jessica Djureklint Sekreterare: Matilda Söderstjerna Vice ordförande: Bosse Müller

Läs mer

Dec

2

december 2 , 2021 |

Vitbok om den enskilda fiskerätten

Hej ! Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln ”Den enskilda fiskerätten

Läs mer

aug

12

augusti 12 , 2021 |

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Bälingesjöns fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie fiskestämma 2021 vid Bälingebadet söndagen den 29 augusti kl 17.00 Dagordning 1.

Läs mer