aug

12

augusti 12 , 2021 |

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Bälingesjöns fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie fiskestämma 2021 vid Bälingebadet söndagen den 29 augusti kl 17.00 Dagordning 1.

Läs mer