aug

25

augusti 25 , 2022 |

Ny styrelse

En ny styrelse konstituerades vid styrelsemötet 2022-08-21

Ordförande: Anders Svensson
Kassör: Jessica Djureklint
Sekreterare: Matilda Söderstjerna
Vice ordförande: Bosse Müller
Suppleanter: Micke Brinck och Mats Persson