Kallelse till fiskestämma den 2 aug 2020

Bälingesjöns fiskevårdsföreningOkategoriseradeKallelse till fiskestämma den 2 aug 2020