Kallelse till fiskestämma 25 aug 2019

Bälingesjöns fiskevårdsföreningOkategoriseradeKallelse till fiskestämma 25 aug 2019