Fastigheter med fiskerätt i Bälingesjön

Bälingesjöns fiskevårdsföreningOkategoriseradeFastigheter med fiskerätt i Bälingesjön

jan

8

januari 8 , 2018 |

Fastigheter med fiskerätt i Bälingesjön

OBS! Det är endast den som äger fastigheten och dennes familj som har fiskerätt.

Bälinge 15:9
Bälinge 15:110
Maabygget 2:1
Bälinge 15:11
Bälinge 15:115
Bälinge 15:20
Bälinge 15:118
Dalshult 7:14
Bälinge 15:30
Bälinge 15:122
Bälinge 15:31
Bälinge 15:130
Örahult 5:2
Bälinge 15:32
Bälinge 15:139
Örahult 5:7
Bälinge 15:33
Bälinge 15:142
Örahult 5:14
Bälinge 15:37
Bälinge 15:202
Örahult 5:16
Bälinge 15:41
Bälinge 15:207
Örahult 5:28
Bälinge 15:43
Bälinge 15:218
Örahult 5:29
Bälinge 15:45
Bälinge 15:219
Örahult 5:31
Bälinge 15:49
Bälinge 15:220
Örahult 5:32
Bälinge 15:54
Bälinge 15:224
Örahult 5:33
Bälinge 15:55
Bälinge 15:226
Örahult 5:34
Bälinge 15:59
Bälinge 15:227
Örahult 5:35
Bälinge 15:60
Bälinge 15:231
Örahult 5:36
Bälinge 15:62
Bälinge 15:250
Örahult 5:37
Bälinge 15:63
Bälinge 15:263
Örahult 5:49
Bälinge 15:64
Bälinge 15:267
Örahult 6:1
Bälinge 15:69
Bälinge 15:268
Bälinge 15:70
Bälinge 15:271
Bälinge 15:72
Bälinge 15:272
Bälinge 15:73
Bälinge 15:279
Bälinge 15:75
Bälinge 15:282
Bälinge 15:76
Bälinge 15:290
Bälinge 15:87
Bälinge 15:295
Bälinge 15:90
Bälinge 15:301
Bälinge 15:91
Bälinge 15:309
Bälinge 15:92
Bälinge 15:318
Bälinge 15:94
Bälinge 15:319
Bälinge 15:96
Bälinge 15:321
Bälinge 15:108
Bälinge 15:325
Bälinge 15:109