Beslut om preliminärt stöd för ”Projekt vitfiskereducering i Bälingesjön”

Bälingesjöns fiskevårdsföreningOkategoriseradeBeslut om preliminärt stöd för ”Projekt vitfiskereducering i Bälingesjön”