Åtgärdsprogram

Siktdjup

Siktdjup i Bälingesjön     
Reduktionsfiske utfört 01-10-2018
Datumvid fotbollsplansöder om lillönvid utloppDjupetBadplatsen
01-09-20180.820.860.820.820.82
01-10-20181.31.331.31.31.3
01-11-20181.881.881.881.881.83
01-12-20181.91.91.91.91.88
01-01-20191.911.911.911.911.91
01-02-2019isisisisis
02-03-20192.122.162.162.122.12
01-04-20191.81.791.81.81.78
01-05-20191.71.71.71.681.7
01-06-20191.641.641.641.641.64
01-07-20191.541.561.561.561.55
01-08-20191.651.651.651.641.65
01-09-20191.631.631.641.631.63
01-10-20191.831.831.831.831.83
01-11-20191.251.251.251.251.25
01-12-20191.3
01-01-20201.45
01-02-20201.53
01-03-20201.58
01-04-20201.64
01-05-20201.68
01-06-20201.7
01-07-20201.67
01-08-20202.01
01-09-20201.92
01-10-20201.84
01-11-20201.86
01-12-20201.84
01-01-20211.75
01-02-2021is
01-02-2021is
01-03-2021is
01-04-20211.74
01-05-20211.68
01-06-20211.72
01-07-20211.81
01-08-20211.95
11-08-20212.32

Nu har vi mätt hur makrofyterna lever i Bälingesjön.

2019
Mätpunkt 1: Christina Forsells brygga.
Växtlighet slutar 5.8 meter ut. Djup:1.15 m
Mätpunkt 2: Börjes brygga
Växtlighet slutar 6.0 m ut. Djup 1.25 m
Mätpunkt 3: Näckrosparti i sjön vid sidan av Börjes brygga.
Växtlighet slutar 22.30 m ut. Djup 1.85 m
Mätpunkt 4: Badplatsen vid fotbollsplanen.
Växtlighet slutar 21 m ut. Djup 1.38 m

Makrofyttest i Bälingesjön tagna den 27 juli 2020 kl 10.00  Vattentemp 21,5 grader

Provtagning 1: (vid Christina Forsells brygga) Växtlighets slut mätt på 1,2 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,15 m, 5,8 m)
Provtagning 2: (Vid fd Börje Wihlborgs brygga) Växtlighets slut mätt på 1,27 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,25 m, 6 m)
Provtagning 3: (Näckrosparti tagit mitt i viken vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på1,9 m djup samt 32,4 m ut i sjön (2019 resultat: 1,85, 22,3 m)
Provtagning 4: ( Vid badplatsen vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på 1,43 m djup samt 24 m ut i sjön (2019 resultat: 1,38, 21 m)