Åtgärdsprogram

Siktdjup

Datumvid fotbollsplansöder om lillönvid utloppDjupetBadplatsen
2018-09-010,820,860,820,820,82
2018-10-011,31,331,31,31,3
2018-11-011,881,881,881,881,83
2018-12-011,91,91,91,91,88
2019-01-011,911,911,911,911,91
2019-02-01isisisisis
2019-03-022,122,162,162,122,12
2019-04-011,81,791,81,81,78
2019-05-011,71,71,71,681,7
2019-06-011,641,641,641,641,64
2019-07-011,541,561,561,561,55
2019-08-011,651,651,651,641,65
2019-09-011,631,631,641,631,63
2019-10-011,831,831,831,831,83
2019-11-011,251,251,251,251,25
2019-12-011,3
2020-01-011,45
2020-02-011,53
2020-03-011,58
2020-04-011,64
2020-05-011,68
2020-06-011,7
2020-07-011,67
2020-08-012,01

Nu har vi mätt hur makrofyterna lever i Bälingesjön.

2019
Mätpunkt 1: Christina Forsells brygga.
Växtlighet slutar 5.8 meter ut. Djup:1.15 m
Mätpunkt 2: Börjes brygga
Växtlighet slutar 6.0 m ut. Djup 1.25 m
Mätpunkt 3: Näckrosparti i sjön vid sidan av Börjes brygga.
Växtlighet slutar 22.30 m ut. Djup 1.85 m
Mätpunkt 4: Badplatsen vid fotbollsplanen.
Växtlighet slutar 21 m ut. Djup 1.38 m

Makrofyttest i Bälingesjön tagna den 27 juli 2020 kl 10.00  Vattentemp 21,5 grader

Provtagning 1: (vid Christina Forsells brygga) Växtlighets slut mätt på 1,2 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,15 m, 5,8 m)
Provtagning 2: (Vid fd Börje Wihlborgs brygga) Växtlighets slut mätt på 1,27 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,25 m, 6 m)
Provtagning 3: (Näckrosparti tagit mitt i viken vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på1,9 m djup samt 32,4 m ut i sjön (2019 resultat: 1,85, 22,3 m)
Provtagning 4: ( Vid badplatsen vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på 1,43 m djup samt 24 m ut i sjön (2019 resultat: 1,38, 21 m)