Åtgärdsprogram

Siktdjup

Siktdjup i Bälingesjön     
Reduktionsfiske utfört 01-10-2018
Datumvid fotbollsplansöder om lillönvid utloppDjupetBadplatsen
01-09-20180.820.860.820.820.82
01-10-20181.31.331.31.31.3
01-11-20181.881.881.881.881.83
01-12-20181.91.91.91.91.88
01-01-20191.911.911.911.911.91
01-02-2019isisisisis
02-03-20192.122.162.162.122.12
01-04-20191.81.791.81.81.78
01-05-20191.71.71.71.681.7
01-06-20191.641.641.641.641.64
01-07-20191.541.561.561.561.55
01-08-20191.651.651.651.641.65
01-09-20191.631.631.641.631.63
01-10-20191.831.831.831.831.83
01-11-20191.251.251.251.251.25
01-12-20191.3
01-01-20201.45
01-02-20201.53
01-03-20201.58
01-04-20201.64
01-05-20201.68
01-06-20201.7
01-07-20201.67
01-08-20202.01
01-09-20201.92
01-10-20201.84
01-11-20201.86
01-12-20201.84
01-01-20211.75
01-02-2021is
01-02-2021is
01-03-2021is
01-04-20211.74
01-05-20211.68
01-06-20211.72
01-07-20211.81
01-08-20211.95
11-08-20212.32

Makrofytinventering

 

Värdena anger i meter: Hur djupt det finns växtlighet/Hur långt ut från strandkanten det finns växtlighet

ÅrNäckrosparti fotbollsplanenChristina Forsellls
brygga
Badplatsen fotbollsplanen
20191,85/25,31,15/1,81,38/21
20201,9/32,41,2/5,71,43/24
20221,85/43,91,15/71,46/27