Vitbok om den enskilda fiskerätten

Bälingesjöns fiskevårdsföreningOkategoriseradeVitbok om den enskilda fiskerätten

Dec

2

december 2 , 2021 |

Vitbok om den enskilda fiskerätten

Hej !
Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln ”Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta” förklarar och belyser olika aspekter av den enskilda fiskerätten. Bakgrunden till att vi har tagit fram skriften är att kunskapen om fastigheternas enskilda fiskerätt har blivit alltmer utarmad både hos politiker och hos myndigheter som handlägger fiske- och vattenfrågor. Kunskapsbristen är även stor hos andra fiske- och miljöorganisationer och hos allmänheten. Genom skriften vill vi försöka råda bot på den utbredda kunskapsbristen. Skriften bifogas detta mejl ( se nedan). Sprid den internt till Era föreningsmedlemmar och hjälp gärna till att förmedla skriften till tjänstepersoner med flera som hanterar fiske- och vattenfrågor och vilka ni kommer i kontakt med i Er kommun/Ert län.

Vänligen

Thomas Lennartsson
Förbundsdirektör

Klicka för att läsa ”Den enskilda fiskerätten i Sverige – kunskaper och fakta”